ขออภัย ยกเลิกการจัดงาน AIAT Talk #1

AIAT Acdaemy ต้องขออภัยในการยกเลิกการจัดงาน  AIAT Talk #1