Author: admin

IoT310: Advance Internet of Things หลักสูตร IoT ขั้นสูง

หลักสูตร: IoT310: Advance Internet of Things. หลักสูตร IoT ขั้นสูง (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) อบรมวันเสาร์ที่ 2 และ อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม หลักสูตร IoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง MQLL สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกันหลายๆตัวได้ในคราวเดียว ,สอนการเขียน NodeMCU เพื่อติดต่อกับ MQTT และการเชื่อมต่อ Sensor กับ IoT แบบต่างๆเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ MQTT ได้พร้อมกันทีละหลายๆตัว ทั้งแบบ 1.) ต่อ 1 sensor ต่อ 1…
Read more

Python๑๐๑ รุ่น 4

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)*ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์

ML442 – Computer Vision + Deep Learning

หลักสูตร: ML442 – Computer Vision + Deep Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural Network, ฯลฯ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศ ที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านนี้เป็นจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำ AI ไปใช้ในงานด้าน Image Processing / Computer Vision ตลอดจนนักศึกษาระดับป.โท, ป.เอก หรือนักวิจัยที่ต้องการนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในผลงานของท่านเอง นำทีมโดย: ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Vision จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย…
Read more

Python๑๐๑ รุ่น 3

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์

IOT110: IoT for Smart Home

หลักสูตร: IOT110 – IoT for Smart Home (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU การใช้งานอินพุท (การนำข้อมูลเข้า) และเอาท์พุท…
Read more

ML441: Machine Learning

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อบรมวันที่: 25-26 สิงหาคม 2561 (8:30 – 17:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่) รับสมัคร: วันนี้ – 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 รับจำนวน 40 คน ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 6,990 บาท, สมาชิก AIAT 6,291…
Read more

AIAT Academy สัญจร 2018

สารบัญ บรรยายและให้คำปรึกษา สำหรับภาคอุตสาหกรรม Data Analytics สมัครเข้าอบรม บรรยายและให้คำปรึกษา สำหรับภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (นายกสมาคม AIAT) และทีมที่ปรึกษาสำหรับภาคอุตสาหกรรม กำหนดการ 09.00 – 11.00 บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาแทนที่ภาคอุตสาหกรรมใดบ้างและจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร” 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมแบ่งกลุ่ม 13.00 – 15.00 น. ช่วงให้คำปรึกษา Data Analytics เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำ Data Analytics ซึ่งเป็นหัวข้อที่รับได้ความนิยมจากวงการต่างๆ ทั้งภาควิชาการ และภาคธุรกิจ ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio จึงไม่จำต้องเขียนโปรแกรมเป็น โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์…
Read more

Research Methodology in AI

เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Python๑๐๑

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

ลงทะเบียนอบรม Python for Data Science

ลงทะเบียนอบรม โปรดคลิก การโอนเงิน ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(สปปท)1” ธนาคาร: กสิกรไทย สาขาคลองหลวง เลขที่บัญชี: 026-8-31104-1 จำนวนเงินในการโอน บุคคลทั่วไป 6,000 บาท สมาชิกสมาคม 5,000 บาท “มา 3 จ่าย 2”  12,000 บาท เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานมาที่นี e-mail: admin@aiat.or.th โดยตั้ง Subject ให้เป็นชื่อของผู้ที่เข้าอบรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติม e-mail: admin@aiat.or.th กรุ๊ปไลน์ AIAT:AcademyTraining