Author: Phalakron Nilkhet

IoT100 : IoT for Kids หลักสูตร IoT สำหรับเยาวชน

เหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ซึ่งในการอบรมน้องๆจะได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น อบรมวันที่: พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 (9:00 – 16:00)สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)รับสมัคร: วันนี้ – 25 มีนาคม 2562ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 1,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)รายละเอียด: เหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี, มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ, ขนมเบรค 1 ชุดต้องนำคอมพิวเตอร์มาด้วย* รายละเอียดกิจกรรม IoT KidBright Workshop     ในการอบรมจะมีการสอนเขียนโค๊ดเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์…
Read more

IoT110: Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันหยุด) รุ่นที่ 3

อบรมวันเสาร์ที่ 23 และ อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home แบบไม่ต้องใช้ Server หรือที่เรียกว่า Serverless แบบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU…
Read more

IOT111 – Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันธรรมดา)

อบรม 2 วันคือจันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT พร้อมภาคปฏิบัติ จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU…
Read more

ML441 – Machine Learning รุ่น 2

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning รุ่นที่ 2 (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อบรมวันที่: 22-23 ธันวามคม 2561 (8:30 – 16:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่) รับสมัคร: วันนี้ – 20 ธันวาคม 2561 ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 6,990 บาท, สมาชิก AIAT รับส่วนลด 10% เหลือ 6,291 บาท…
Read more

Python101 รุ่น 2

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

IOT110: IoT for Smart Home หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 2

หลักสูตร: IOT110 – IoT for Smart Home รุ่นที่ 2 (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) อบรมวันเสาร์ที่ 24 และ อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล…
Read more