IoT311: Advance Internet of Things หลักสูตร IoT ขั้นสูง รุ่น 1

อบรมวันพุธที่ 24 และ พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม หลักสูตร…

Read More

Python๑๐๑ รุ่น 6

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น อบรมวันที่: 11 –…

Read More

IoT111 – หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT วันธรรมดา รุ่น 3

อบรม 2 วันคือพุธที่ 10 และพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า…

Read More

Python๑๐๒ Data Science Bootcamp รุ่น 2

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More

RM101 Research Methodology รุ่น 2

หลักสูตรนี้เหมาะกับ นิสิต นักศึกษาในระดับชั้นมหาวิทยาลัย (ป.ตรี, ป.โท และป.เอก) ตลอดจนผู้ที่สนใจในการทำวิจัย การอบรมครั้งนี้จะเน้น การอ่านเปเปอร์วิชาการยังไงให้จับทางผู้เขียน, เขียนเปเปอร์ยังไงให้ที่ปรึษาพึงพอใจ และพรีเซนต์ยังไงให้ได้ “best presentation” How to read academic papers? How to…

Read More

IoT310: Advance Internet of Things หลักสูตร IoT ขั้นสูง รุ่น 3

อบรมวันเสาร์ที่ 1 และ อาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม หลักสูตร…

Read More

ML442 – Computer Vision + Deep Learning รุ่นที่ 2

หลักสูตร: ML442 – Computer Vision + Deep Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural…

Read More

NU110 – Intro to Chatbot (Business editions)

เหมาะสมกับ: ภาคธรุกิจ หรือท่านที่สนใจ เพื่อการออกแบบและพัฒนา Chatbot ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะได้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของวงการ Chatbot ไทยและเทศ แนวโน้มในอนาคต ทั้งยังเริ่มกำหนดบริยททางธุรกิจให้กับตัว Chatbot เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า เริ่มออกแบบประสบการณ์ของผู้ให้ให้ตรงกับการทำงานของ Chatbot รู้จักใช้เครื่องมือและเข้าใจหลักการสร้างแซตบอตภาษาไทยให้เข้าใจคนไทย หลักนี้สูตรจึงเป็นการเรียนรู้ทั้งบู้และบุ๋นในหลักสูตรเดี่ยวกัน โดย: อาจารย์ชัชวาล สังคีตตระการ…

Read More

CS110 – การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล โดยใช้ ARSA Framework เวอร์ชั่น AI

หลักสูตร: CS110 – การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล โดยใช้ ARSA Framework เวอร์ชั่น AI เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ คุณครู นักเรียน ที่มีความรู้พื้นฐานทั่วด้านคอมพิวเตอร์ หลังอบรมหลักสูตรคุณจะได้ สร้างแอปของตัวเองเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้จากทั่วโลกโดยผ่าน Google Play ได้ทันที ได้เข้าใจลอจิกและการทำงานของคอมพิวเตอร์…

Read More

IoT111 – หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT วันธรรมดา รุ่น 2

อบรม 2 วันคืออังคารที่ 21 และพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า…

Read More