IoT110: Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันหยุด) รุ่นที่ 3

อบรมวันเสาร์ที่ 23 และ อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT…

Read More

IOT111 – Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันธรรมดา)

อบรม 2 วันคือจันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า…

Read More

ML442 – Computer Vision + Deep Learning

หลักสูตร: ML442 – Computer Vision + Deep Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural…

Read More

Python๑๐๑ รุ่น 3

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น อบรมวันที่: 19 –…

Read More

Python101 รุ่น 2

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น อบรมวันที่: 15 –…

Read More

IOT110: IoT for Smart Home หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 2

หลักสูตร: IOT110 – IoT for Smart Home รุ่นที่ 2 (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) อบรมวันเสาร์ที่ 24 และ อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดย: คุณพลากร นิลเขต…

Read More

IOT110: IoT for Smart Home

หลักสูตร: IOT110 – IoT for Smart Home (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม…

Read More

ML441: Machine Learning

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อบรมวันที่:…

Read More

AIAT Academy สัญจร 2018

บรรยายและให้คำปรึกษา สำหรับภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (นายกสมาคม AIAT) และทีมที่ปรึกษาสำหรับภาคอุตสาหกรรม กำหนดการ 09.00 – 11.00 บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาแทนที่ภาคอุตสาหกรรมใดบ้างและจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร”…

Read More

Research Methodology in AI

เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย อบรมวันที่: 4 สิงหาคม 2561 (8:30 – 17:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT…

Read More