หลักสูตรวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

“หลักสูตรวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ที่ได้การรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ปี 2562 โดยหลักสูตรจะช่วยในเรื่องการปูพื้นฐาน และเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับครูพร้อมฝึกปฏิบัติ ซึ่งหัวข้อการเรียนการสอน หรือรายวิชาต่างๆที่เปิดสอน จะเน้นพื้นฐานตามหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้ทันที

ตัวอย่างหัวข้อหลักสูตร

  • CSunplugged
  • Binary number
  • Kidbots
  • Sorting
  • Searching
  • Encoding/decoding
  • KidBright

เปิดการสอนด้วยการเปิดศูนย์การสอนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อความสะดวกกับครูผู้สอนที่ต้องการพัฒนา และเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ตนเอง  สามารถติดตามกำหนดการการจัดอบรมได้ในเว็บไซต์ academy.aiat.or.th/cs-tpdi

ติดต่อสมาคมฯ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
เลขที่ 47/405, อาคารนาริตะ ชั้น 7 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร 02-062-0978

ผ่านทางไลน์

เพิ่มเพื่อน


แจ้งความจำนง

หรือคลิกที่นี่