โปรโมชั่นพิเศษ IoT for Kids – ไอโอทีสำหรับเด็ก “มา 4 จ่าย 3”

กรุณาอ่านรายละเอียดหลักสูตร IoT for Kids – ไอโอทีสำหรับเด็ก โดยทำการคลิกที่นี่

เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร IoT for Kids – ไอโอทีสำหรับเด็ก แล้วนั้น

กำหนดการอบรมหลักสูตร IoT for Kids ปี 2563

  • 7 – 8 มีนาคม 2563 (ส. – อ.)
  • 25 – 26 เมษายน 2563 (ส. – อ.)
  • 16 – 17 พฤษภาคม 2563 (ส. – อ.)

ท่านสามารถสมัคร โดยทำการโอนเงินจำนวน 11,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพื่ม) มายังบัญชีของสมาคมฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

เมื่อทำการโอนเสร็จสิ้น ท่านสามารถกรอกข้อมูล โดยทำการคลิกที่นี่

เงื่อนไข

  • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าอบรมในวันเดียวกันทั้งหมด ไม่สามารถแบ่งกันได้
  • ต้องชำระเต็มจำนวน (11,400 บาท) ก่อนวันที่อบรมอย่างน้อย 7 วัน