IoT100 : IoT for Kids หลักสูตร IoT สำหรับเยาวชน

IoT100 : IoT for Kids หลักสูตร IoT สำหรับเยาวชน

เหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ซึ่งในการอบรมน้องๆจะได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง

This image has an empty alt attribute; its file name is Basic-260x300.png

* ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

อบรมวันที่: พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 (9:00 – 16:00)
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
รับสมัคร: วันนี้ – 25 มีนาคม 2562
ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 1,690 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายละเอียด: เหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี, มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ, ขนมเบรค 1 ชุด
ต้องนำคอมพิวเตอร์มาด้วย*

รายละเอียดกิจกรรม IoT KidBright Workshop    

ในการอบรมจะมีการสอนเขียนโค๊ดเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณให้เด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยใช้ชุดฝึกหัด KidBright หลักสูตรถูกออกแบบให้มีการแสดงผลโดยใช้เซนเซอร์แบบง่าย ที่มีมาให้บนชุดฝึก ผ่านการเขียนโค๊ดสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming เพื่อควบคุมการทำงาน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต 

อุปกรณ์ที่ทาง AIAT Academy จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้
– บอร์ดทดลอง KidBright จำนวน 1 ตัว
– สาย USB to Micro USB จำนวน 1 เส้น

เนื้อหาการอบรม

09.00 – 10.00 น. ลงทะเบียน
10.00 – 10.30 น. รู้จักกับ Internet of Things (IoT)
10.30 – 11.00 น. รู้จักกับ KidBright
11.00 – 12.00 น. เรียนรู้การใช้เขียน KidBright IDE ที่ใช้สำหรับพัฒนา KidBright
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เรียนรู้การเชื่อมต่อและการควบคุม KidBright ได้แก่

  • การแสดงผลเบื้องต้นบนหน้าจอ KidBright
  • การคิดคำนวนอย่างง่ายกับ KidBright
  • การสร้างเสียงคนตรีด้วย KidBright
  • การสร้างเงื่อนไขโดยการใช้เซ็นเซอร์แสงและอุณหภูมิ
  • การส่งข้อมูลไปแสดงบนมือถือและการควบคุมผ่านมือถือ (IoT)

15.00 – 15.30 น. ถามตอบข้อสงสัยและปิดการอบรม

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

จำนวนเงินในการโอนหลักสูตรอบรม IoT100: IoT for kids

บุคคลทั่วไป 1,690 บาท รวม VAT แล้ว

*** กรุณาทำการโอนเงินก่อนทำการสมัคร จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบการโอน พร้อมกับอีเมลแจ้งยืนยัน ***

สมัครอบรม IoT100 รุ่น 1 คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติม โทร 097-186-1734, มือถือ 097-186-1734, e-mail: admin@aiat.or.th กรุ๊ปไลน์ AIAT:AcademyTraining

This image has an empty alt attribute; its file name is Group-QR-code_180517_0001.jpg