IoT110: IoT พื้นฐาน สำหรับ Smart Home หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 3

IoT110: IoT พื้นฐาน สำหรับ Smart Home หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 3

สมัครอบรม IoT 110 หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่น 3 คลิกที่นี่

หลักสูตร: IoT110 – IoT พื้นฐาน สำหรับ Smart Home รุ่นที่ 3 (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย)

อบรมวันเสาร์ที่ 22 และ อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy

คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home แบบไม่ต้องใช้ Server หรือที่เรียกว่า Serverless แบบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU การใช้งานอินพุท (การนำข้อมูลเข้า) และเอาท์พุท (การสั่งงานควบคุม) แบบต่างๆ การใช้งานความสามารถภายใน NodeMCU การเพิ่มไลบรารี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ NodeMCU พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานการรับส่งข้อมูลกับ Server ที่มีให้ใช้งานฟรีเช่น Firebase, Blynk, NETPIE โดยจะเน้นที่ firebase เป็นหลัก ผ่าน Web app บน Smart phone และเทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบวัดค่า, แสดงผล , วิเคราะห์ผลต่าง ๆ, ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ต่าง ๆ และการออกแบบระบบ Smart Farm เช่น ระบบการให่น้ำ-ปุ๋ย อัตโนมัติ, ระบบติดตามผล, ระบบแจ้งเตือนศัตรูพืช เป็นต้น

 

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้จากการอบรม
-เรียนรู้สถาปัตยกรรม IoT พื้นฐาน
-เรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Arduino IDE สำหรับบอร์ด NodeMCU
-เรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C/C++
-เรียนรู้การส่งข้อความแจ้งเตือนจาก NodeMCU เข้าแอพ LINE ได้

-เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม NETPIE, Blynk และ Firebase
-เรียนรู้เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home โดยใช้ IoT พื้นฐาน
-ได้รับอุปกรณ์ประกอบการอบรม ฟรี กว่า 10 รายการ เช่น บอร์ด NodeMCU, เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น, วงจรตัดไฟ รีเลย์ ฯลฯ
– ประกาศนียบัตร หลังจบการอบรม ออกให้โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำ IoT มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Smart home และงานทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ

*ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพราะมีการให้ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการอบรม

อุปกรณ์ที่ทาง AIAT Academy จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้

 • บอร์ดทดลอง Breadboard จำนวน 1 ตัว
 • NodeMCU V3 Development Kit จำนวน 1 ตัว
 • 
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว HC SR501 จำนวน 1 ตัว
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 จำนวน 1 ตัว
 • เซ็นเซอร์วัดความสว่าง LDR จำนวน 1 ตัว
 • รีเลย์สำหรับตัดวงจรแบบ 2 ช่อง จำนวน 1 ตัว
 • ไฟ LED 3 สี 5mm RGB LED จำนวน 1 ตัว
 • สาย USB to Micro USB จำนวน 1 เส้น
 • อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการทดลอง 1 ชุด

เนื้อหาการอบรมในคอร์สนี้

วันที่ 1

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
8.30-9.00 ลงทะเบียน
9.00-10.00 เรียนรู้ระบบ Internet of Things (IoT) และตัวอย่างการใช้งาน IoT แบบต่าง ๆ
10.00-10.30 – เรียนรู้โปรแกรม (Software Tools) ต่าง ๆ เช่น Arduino IDE ที่ใช้ในการเขียนบน NodeMCU เพื่อพัฒนาระบบ IoT และการลงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทั้งบน Windows และ OSX

– เรียนรู้ Hardware ของ NodeMCU

10.30-10.45 Break และถามตอบข้อสงสัย
10.45-12.00 – เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนภาษา C บน NodeMCU

– เรียนรู้ Library ต่าง ๆ ที่มักใช้ในระบบ Smart Home

– เรียนรู้การเขียนภาษา C/C++ บน NodeMCU

– เรียนรู้การ Debugging NodeMCU ผ่าน Terminal

– เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสื่อสารระหว่างNodeMCU กับ Terminal

12.00-13.00 พักทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13.00-16.00
13.00-14.30 – เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจาก Input ของ NodeMCU

– เรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่งค่าออก Output ของ NodeMCU

– เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดสัญญาณDigital พื้นฐานที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่านSwitch, Motion Sensor

14.30-14.45 Break และถามตอบข้อสงสัย
14.45-16.00 – เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดสัญญาณ Analog ผ่าน ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer)

– เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดที่ใช้การสื่อสารแบบพื้นฐานที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่าน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น(DHT11)

วันที่ 2

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
9.00-10.30 – เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามเวลาที่กำหนด (Timer)

– เรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่งสัญญาณ PWM และสัญญาณแบบต่าง ๆ

10.30-10.45 Break และถามตอบข้อสงสัย
10.45-12.00 -เรียนรู้การเขียน NodeMCU เพื่อส่งข้อมูลไปยัง LINE Notify ใน Smart Phone

-เรียนรู้การใช้ LINE Chatbot เพื่อเพื่อควบคุม NodeMCU ผ่าน LINE แอพพลิเคชั่น ใน Smart Phone

– เรียนรู้และทำความเข้าใจระบบที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล และ ควบคุม ผ่านระบบ IoT เช่น NETPIE, Blynk, Firebase,

12.00-13.00 พักทานอาหารกลางวัน
ช่วงบ่าย 13.00-16.00
13.00-14.30 – ทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่าง NodeMCU กับ NETPIE พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานเบื่องต้นของระบบ

– ทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่าง NodeMCU กับ Firebase พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานเบื่องต้นของระบบ

14.30-14.45 Break และถามตอบข้อสงสัย
14.45-16.00 – ทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่าง NodeMCU กับ Blynk พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานเบื่องต้นของระบบ และการสร้างโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Smart Phone

– เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบวัดค่า, แสดงผล และ วิเคราะห์ผลต่าง ๆ, ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ต่าง ๆเป็นต้น

-เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Farm เช่น ระบบการให่น้ำ-ปุ๋ย อัตโนมัติ, ระบบติดตามผล, ระบบแจ้งเตือนศัตรูพืชเป็นต้น

 

อบรมวันที่: 22 และ 23 ธันวาคม 2561 (9:00 – 16:00) ลงทะเบียน 8:30 น.
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
รับสมัคร: วันนี้ – 20 ธันวาคม 2561
ค่าอบรม: 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 2 ชุด และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ. ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

 • ราคานี้ยังรวม VAT แล้ว
 • สมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดในหลักสูตรนี้ได้

สมัครอบรม IoT 110 หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่น 3 คลิกที่นี่

คลิกเพื่อกลับหน้าหลักสูตรอบรม

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม โทร 02-062-0978, 097-186-1734 อีเมล academy@aiat.or.th

กรุ๊ปไลน์ AIAT:AcademyTraining