IoT110: Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันหยุด) รุ่นที่ 4

อบรมวันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562

โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy

คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home แบบไม่ต้องใช้ Server หรือที่เรียกว่า Serverless แบบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU การใช้งานอินพุท (การนำข้อมูลเข้า) และเอาท์พุท (การสั่งงานควบคุม) แบบต่างๆ การใช้งานความสามารถภายใน NodeMCU การเพิ่มไลบรารี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ NodeMCU พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานการรับส่งข้อมูลกับ Server ที่มีให้ใช้งานฟรีได้แก่ Blynk, NETPIE โดยจะเน้นที่ Blynk เป็นหลัก ผ่าน App บน Smart phone และเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ MQTT และลองใช้งานผ่าน Free MQTT Server รวมถึงเทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบวัดค่า, แสดงผล , วิเคราะห์ผลต่าง ๆ, ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ต่าง ๆ และการออกแบบระบบ Smart Farm เช่น ระบบการให่น้ำ-ปุ๋ย อัตโนมัติ, ระบบติดตามผล, ระบบแจ้งเตือนศัตรูพืช เป็นต้น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้จากการอบรม
-เรียนรู้สถาปัตยกรรม IoT พื้นฐาน
-เรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Arduino IDE สำหรับบอร์ด NodeMCU
-เรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C/C++
-เรียนรู้การส่งข้อความแจ้งเตือนจาก NodeMCU เข้าแอพ LINE ได้
-เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม NETPIE และ Blynk
-เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ MQTT และลองใช้งานผ่าน Free MQTT Server
-เรียนรู้เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home โดยใช้ IoT พื้นฐาน
-ได้รับอุปกรณ์ประกอบการอบรม ฟรี กว่า 10 รายการ เช่น บอร์ด NodeMCU, เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น, วงจรตัดไฟ รีเลย์ ฯลฯ
– ประกาศนียบัตร หลังจบการอบรม ออกให้โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำ IoT มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Smart home และงานทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ

*ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพราะมีการให้ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการอบรม

อุปกรณ์ที่ทาง AIAT Academy จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้

 • บอร์ดทดลอง Breadboard จำนวน 1 ตัว
 • NodeMCU V3 Development Kit จำนวน 1 ตัว
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว HC SR501 จำนวน 1 ตัว
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 จำนวน 1 ตัว
 • เซ็นเซอร์วัดความสว่าง LDR จำนวน 1 ตัว
 • รีเลย์สำหรับตัดวงจรแบบ 2 ช่อง จำนวน 1 ตัว
 • ไฟ LED 3 สี 5mm RGB LED จำนวน 1 ตัว
 • สาย USB to Micro USB จำนวน 1 เส้น
 • อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการทดลอง 1 ชุด

เนื้อหาการอบรมในคอร์สนี้

ช่วงที่ 1

 • เรียนรู้ระบบ Internet of Things (IoT) และตัวอย่างการใช้งาน IoT แบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้โปรแกรม (Software Tools) ต่าง ๆ เช่น Arduino IDE ที่ใช้ในการเขียนบน NodeMCU เพื่อพัฒนาระบบ IoT และการลงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทั้งบน Windows และ OSX
 • เรียนรู้ Hardware ของ NodeMCU
 • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนภาษา C บน NodeMCU
 • เรียนรู้ Library ต่าง ๆ ที่มักใช้ในระบบ Smart Home
 • เรียนรู้การเขียนภาษา C/C++ บน NodeMCU
 • เรียนรู้การ Debugging NodeMCU ผ่าน Terminal
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสื่อสารระหว่างNodeMCU กับ Terminal

ช่วงที่ 2

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจาก Input ของ NodeMCU
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่งค่าออก Output ของ NodeMCU
 • เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดสัญญาณDigital พื้นฐานที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่านSwitch, Motion Sensor
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดสัญญาณ Analog ผ่าน ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer)
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดที่ใช้การสื่อสารแบบพื้นฐานที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่าน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น(DHT11)

ช่วงที่ 3

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามเวลาที่กำหนด (Timer)
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่งสัญญาณ PWM และสัญญาณแบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้การเขียน NodeMCU เพื่อส่งข้อมูลไปยัง LINE Notify ใน Smart Phone
 • ทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่าง NodeMCU กับ NETPIE พร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน

ช่วงที่ 4

 • ทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่าง NodeMCU กับ Blynk พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานและการสร้างโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Smart Phone
 • ทำความเข้าใจการของระบบ MQTT และลองใช้งานผ่าน Free MQTT Server
 • ทำความเข้าใจการของ Node-RED
 • เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบวัดค่า, แสดงผล และ วิเคราะห์ผลต่าง ๆ, ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ต่าง ๆเป็นต้น
 • ตัวอย่างและแนวทางการพัฒนาระบบ IoT เพื่อเชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

อบรมวันที่: 20 และ 21เมษายน 2562 (9:00 – 16:00) วันแรกลงทะเบียน 8:30 น.
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
รับสมัคร: วันนี้ – 18 เมษายน 2562
ค่าอบรม: 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 2 ชุด และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ. ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

 • ราคานี้ยังรวม VAT แล้ว
 • สมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดในหลักสูตรนี้ได้

สมัครอบรม IoT 110 Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันหยุด) รุ่นที่ 4 คลิกที่นี่

พิเศษ! สมัครอบรม IoT 110 รุ่น 4 พร้อมกับ IoT310 รุ่น 2 ลดทันที 1,000 บาท เหลือ 8,000 คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม โทร 02-062-0978, 097-186-1734 อีเมล academy@aiat.or.th