IoT110: หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT วันหยุด รุ่นที่ 6

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น

โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy

คอร์สอบรม IoT สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT พร้อมภาคปฏิบัติ จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU การใช้งานอินพุท (การนำข้อมูลเข้า) และเอาท์พุท (การสั่งงานควบคุม) แบบต่างๆ การใช้งานความสามารถภายใน NodeMCU การเพิ่มไลบรารี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ NodeMCU พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานการรับส่งข้อมูลกับ Server ที่มีให้ใช้งานฟรีเช่น Firebase, Blynk, NETPIE, Cayenne โดยจะเน้นที่ Blynk เป็นหลัก ผ่าน Web app บน Smart phone และเทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home และ Smart Farm เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบวัดค่า, แสดงผล , วิเคราะห์ผลต่าง ๆ, ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้จากการอบรม
-เรียนรู้สถาปัตยกรรม IoT พื้นฐาน
-เรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์บน Arduino IDE สำหรับบอร์ด NodeMCU
-เรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา C/C++
-เรียนรู้การส่งข้อความแจ้งเตือนจาก NodeMCU เข้าแอพ LINE ได้
-เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม NETPIE, Blynk
-เรียนรู้และทำความเข้าในระบบ MQTT
-เรียนรู้เทคนิคและการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT พื้นฐาน
-ได้รับอุปกรณ์ประกอบการอบรม ฟรี กว่า 10 รายการ เช่น บอร์ด NodeMCU, เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว, เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น, วงจรตัดไฟ รีเลย์ ฯลฯ
– ประกาศนียบัตร หลังจบการอบรม ออกให้โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำ IoT มาประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับ Smart home, Smart Farm และงานทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ

*ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เพราะมีการให้ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการอบรม

อุปกรณ์ที่ทาง AIAT Academy จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้

 • บอร์ดทดลอง Breadboard จำนวน 1 ตัว
 • NodeMCU V3 Development Kit จำนวน 1 ตัว
 • เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว HC SR501 จำนวน 1 ตัว
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 จำนวน 1 ตัว
 • เซ็นเซอร์วัดความสว่าง LDR จำนวน 1 ตัว
 • รีเลย์สำหรับตัดวงจรแบบ 2 ช่อง จำนวน 1 ตัว
 • ไฟ LED 3 สี 5mm RGB LED จำนวน 1 ตัว
 • สาย USB to Micro USB จำนวน 1 เส้น
 • อุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้ในการทดลอง 1 ชุด

สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่ และข้อมูลการจอดรถ)
รับสมัคร: วันนี้ – 17 ตุลาคม 2562
ราคา: บุคคลทั่วไป 5,000 บาท สมาชิกสมาคมฯ 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพื่มแล้ว)

รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 2 ครั้ง และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

เนื้อหาการอบรมในคอร์สนี้

ช่วงที่ 1

 • เรียนรู้ระบบ Internet of Things (IoT) และตัวอย่างการใช้งาน IoT แบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้โปรแกรม (Software Tools) ต่าง ๆ เช่น Arduino IDE ที่ใช้ในการเขียนบน NodeMCU เพื่อพัฒนาระบบ IoT และการลงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ทั้งบน Windows และ OSX
 • เรียนรู้ Hardware ของ NodeMCU
 • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนภาษา C บน NodeMCU
 • เรียนรู้ Library ต่าง ๆ ที่มักใช้ในระบบ Smart Home
 • เรียนรู้การเขียนภาษา C/C++ บน NodeMCU
 • เรียนรู้การ Debugging NodeMCU ผ่าน Terminal
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสื่อสารระหว่างNodeMCU กับ Terminal

ช่วงที่ 2

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าจาก Input ของ NodeMCU
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่งค่าออก Output ของ NodeMCU
 • เขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดสัญญาณDigital พื้นฐานที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่านSwitch, Motion Sensor
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดสัญญาณ Analog ผ่าน ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Potentiometer)
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอ่านค่าอุปกรณ์วัดที่ใช้การสื่อสารแบบพื้นฐานที่ใช้ในระบบ Smart Home ผ่าน เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น(DHT11)

ช่วงที่ 3

 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานตามเวลาที่กำหนด (Timer)
 • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมส่งสัญญาณ PWM และสัญญาณแบบต่าง ๆ
 • เรียนรู้การเขียน NodeMCU เพื่อส่งข้อมูลไปยัง LINE Notify ใน Smart Phone
 • เรียนรู้การใช้ LINE Chatbot เพื่อเพื่อควบคุม NodeMCU ผ่าน LINE แอพพลิเคชั่น ใน Smart Phone
 • เรียนรู้และทำความเข้าใจระบบที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล และ ควบคุม ผ่านระบบ IoT เช่น NETPIE, Blynk, MQTT

ช่วงที่ 4

 • ทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่าง NodeMCU กับ NETPIE พร้อมทั้งทดสอบการใช้งาน
 • ทำความเข้าใจการสื่อสารระหว่าง NodeMCU กับ Blynk พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานและการสร้างโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Smart Phone
 • ทำความเข้าใจการของระบบ MQTT
 • เทคนิคและการออกแบบระบบ Smart Home เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย, ระบบวัดค่า, แสดงผล และ วิเคราะห์ผลต่าง ๆ, ระบบการทำงานอัตโนมัติตามเวลาหรือตามเหตุการณ์ต่าง ๆเป็นต้น
 • ตัวอย่างและแนวทางการพัฒนาระบบ IoT เพื่อเชื่อมต่อกับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ. ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3
ราคา: บุคคลทั่วไป 5,000 บาท สมาชิกสมาคมฯ 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพื่ม)

สำรองที่นั่งคลิกที่นี่