IoT310: Advance Internet of Things หลักสูตร IoT ขั้นสูง รุ่น 4

อบรมวันที่ 25 – 26 มกราคม 2563

โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy

คอร์สอบรม หลักสูตร IoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง MQLL สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกันหลายๆตัวได้ในคราวเดียว ,สอนการเขียน NodeMCU เพื่อติดต่อกับ MQTT และการเชื่อมต่อ Sensor กับ IoT แบบต่างๆเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ MQTT ได้พร้อมกันทีละหลายๆตัว ทั้งแบบ 1.) ต่อ 1 sensor ต่อ 1 IoT และต่อหลายๆ IoT กับ 2). แบบหลาย Sensor ต่อ 1 IoT และการใช้งาน Node-RED ซึ่งเป็น tool ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันผ่าน APIs และ ระบบออนไลน์ที่เป็นที่นิยม โดยในการอบรมนี้จะเป็นการเชื่อมต่อกับ MQTT และตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบออนไลน์อื่นๆอีกด้วย โดยถ้าเรียน IoT Basic มาก่อนจะทำให้เข้าใจการทำงานง่ายขึ้น

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้จากการอบรม
-เรียนรู้สถาปัตยกรรม Node-Red
-เรียนรู้และฝึกฝนการพัฒนาซอฟต์แวร์บน MQTT
-เรียนรู้การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์ม MQTT
-ประกาศนียบัตร หลังจบการอบรม ออกให้โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน/นักศึกษา
 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ที่สนใจการนำ IoT มาประยุกต์ใช้งานสร้างอุปกรณ์เพื่อการใช้งานต่างๆ
 • ผู้ที่สนใจการนำเทคโนโลยี IoT ไปสร้างนวัตกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ

*จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์, การสมัคร Google Cloud Platform ต้องสร้างวิธีชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (จำเป็นต้องกรอก ระบบจะทดลองตัดเงิน ประมาณ 40 บาท และคืนให้) หรือถ้าเคยเพิ่มบัตรเครดิต หรือ เดบิต ไว้จ่ายเงินซื้อบริการต่างๆของ google ก่อนหน้านี้อยู่แล้วเช่นซื้อ app ใน play store ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างวิธีชำระเงินใหม่

อุปกรณ์ที่ทาง AIAT Academy จัดเตรียมไว้ให้ดังนี้

 • NodeMCU V0.9 จำนวน 2 ตัว
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น DHT11 จำนวน 1 ตัว
 • บอร์ดทดลอง Breadboard จำนวน 1 ตัว
 • ไฟ LED 5mm จำนวน  4 ตัว
 • Switch กดติด-ปล่อยดับ จำนวน 2 ตัว
 • สาย USB to Micro USB จำนวน 2 เส้น

สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่ และข้อมูลการจอดรถ)
ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 6,500 บาท สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 2 ชุด และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

เนื้อหาการอบรม

MQTT Protocol (Message Queuing Telemetry Transport)

 • ทำความเข้าใจ MQTT Protocol (Message Queuing Telemetry Transport)
 • ทดลองใช้งาน MQTT ฟรีจาก CloudMQTT
 • ติดตั้ง MQTT Server ของตัวเองบน Google Cloud
 • ทดลองใช้งาน Subscribe MQTT
 • ทดลองใช้งาน Publish MQTT
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรม MQTTBox เพื่อตรวจสอบและทดสอบระบบ MQTT
 • เรียนรู้การ Subscribe และ Publish ระหว่าง Client NodeMCU และ MQTT
 • ทอลองใช้งาน NodeMCU 2 ตัวสื่อสารกันในแบบ M2M ผ่านระบบ MQTT

Node-RED

 • ทำความเข้าใจ Node-RED
 • ติดตั้ง Node-RED ของตัวเองบน Google Cloud
 • ติดตั้ง PM2 เพื่อให้ Node-RED สามารถทำงานได้ตลอดเวลา
 • ศึกษาการใช้ Node-RED เบื้องต้น
 • ศึกษาการใช้ Node-RED เชื่อมต่อกับ MQTT ที่เราสร้างขึ้น
 • ศึกษาการใช้งาน Node-RED Dashboard
 • ศึกษาการใช้ Node-RED เก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล SQLite และ Mysql
 • ศึกษาการใช้ Node-RED เพื่อสร้างเงื่อนไขการทำงานแบบต่างๆ
 • ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Node-RED กับ Line notify, Map, E-mail และอื่นๆที่ผู้อบรมสนใจ

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ. ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3
ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 6,500 บาท สมาชิกสมาคมฯ 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สำรองที่นั่งคลิกที่นี่