AIAT Academy

IOT110: IoT for Smart Home

หลักสูตร: IOT110 – IoT for Smart Home (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU การใช้งานอินพุท (การนำข้อมูลเข้า) และเอาท์พุท…
Read more

ML441: Machine Learning

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อบรมวันที่: 25-26 สิงหาคม 2561 (8:30 – 17:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่) รับสมัคร: วันนี้ – 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 รับจำนวน 40 คน ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 6,990 บาท, สมาชิก AIAT 6,291…
Read more

AIAT Academy สัญจร 2018

สารบัญ บรรยายและให้คำปรึกษา สำหรับภาคอุตสาหกรรม Data Analytics สมัครเข้าอบรม บรรยายและให้คำปรึกษา สำหรับภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (นายกสมาคม AIAT) และทีมที่ปรึกษาสำหรับภาคอุตสาหกรรม กำหนดการ 09.00 – 11.00 บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาแทนที่ภาคอุตสาหกรรมใดบ้างและจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร” 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมแบ่งกลุ่ม 13.00 – 15.00 น. ช่วงให้คำปรึกษา Data Analytics เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำ Data Analytics ซึ่งเป็นหัวข้อที่รับได้ความนิยมจากวงการต่างๆ ทั้งภาควิชาการ และภาคธุรกิจ ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio จึงไม่จำต้องเขียนโปรแกรมเป็น โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์…
Read more

Research Methodology in AI

เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Python๑๐๑

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

ลงทะเบียนอบรม Python for Data Science

ลงทะเบียนอบรม โปรดคลิก การโอนเงิน ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(สปปท)1” ธนาคาร: กสิกรไทย สาขาคลองหลวง เลขที่บัญชี: 026-8-31104-1 จำนวนเงินในการโอน บุคคลทั่วไป 6,000 บาท สมาชิกสมาคม 5,000 บาท “มา 3 จ่าย 2”  12,000 บาท เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานมาที่นี e-mail: admin@aiat.or.th โดยตั้ง Subject ให้เป็นชื่อของผู้ที่เข้าอบรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติม e-mail: admin@aiat.or.th กรุ๊ปไลน์ AIAT:AcademyTraining

Training Couse

Basic ความยากระดับ 1 Introduction to Python แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio IOT110 – IoT for Smart Home Intermediate ความยากระดับ 2 Algorithm Data Structure Research Methodology in AI Advance ความยากระดับ 3 Python for Data Science Specialist ความยากระดับ 4 Introduction to Artificial Intelligence, Data Mining and Machine Learning Machine Learning Introduction to Deep Learning Introduction to…
Read more

Python for Data Science

การฝึกอบรม Python for Data Science สำหรับผู้เริ่มต้น โดยดร. บุญทวี สันติศรีวราภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ Business Intelligence Data Science ธนาคารไทยพาณิชย์ อบรมเชิงปฏิบัติ 1 วันเต็ม สําหรับผู้ที่สนใจทำงานและวิจัยด้าน Data Scienceโดยเน้นการสอนเชิงปฏิบัติสอนใช้เครื่องมือและการ เขียน Python สำหรับการทำ Data Analytics (ต้องมีความรู้โปรแกรมมิ่งพื้นฐาน)