PDM110: แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio

PDM110: แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio

หลักสูตร: แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio

กลุ่มผู้อบรม: เหมาะสำหรับผู้ร่วมต้นในด้าน Big Data, Data Mining และผู้ที่ไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ RapidMiner Studio เป็นเครื่องมือในการอบรมในครั้งนี้

โดย: ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อบรมวันที่: 9 กันยายน 2561 (8:30 – 17:00)
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
รับสมัคร: วันนี้ – 3 กันยายน 2561 รับจำนวน 40 คน
ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 2,800 บาท, สมาชิก AIAT 2,660 บาท
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ, ขนมเบรค 2 ครั้ง และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย โดยให้ติดตั้งโปรแกรม RapidMiner Studio 8.2

เนื้อหาของหลักสูตร

  • แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคดาต้า ไมน์นิ่ง
  • แนะนำซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 8 และการใช้งานเบื้องต้น
  • การอ่านข้อมูลเข้ามาใช้งานจากไฟล์ประเภท CSV และ Excel
  • หลักการทำงานด้วยวิธีการสร้างโมเดลด้วย Decision Tree
  • หลักการทำงานด้วยวิธีการสร้างโมเดลด้วย K-Nearest Neighbors
  • หลักการทำงานด้วยวิธีการสร้างโมเดลด้วย Neural Networks
  • ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ RapidMiner Studio 8 ในการจำแนกประเภทข้อมูลแบบต่างๆ
  • การเลือกโมเดลที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลต่างๆ

สมัครอบรม

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

ส่งหลักฐานการโอนมาที่ admin@aiat.or.th หัวข้อ “PDM110 พร้อมกับชื่อของผู้อบรม”

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม โทร 02-062-0978 อีเมล admin@aiat.or.th