เส้นทางการอบรมหลักสูตรที่เราแนะนำ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มองเห็นภาพรวมของเส้นทางการอบรมหลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence AI) / การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine learning ML) / คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision)

  1. เริ่มต้นด้วยหลักสูตร Python๑๐๑ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเขียนโค้ดพื้นฐานด้วยภาษาไพธอน (มือใหม่หัดเขียนโปรแกรม) อาทิเช่นการเขียน If, Loop เป็นต้น ท่านใดที่เคยเรียนเขียนโค้ดมาก่อน สามารถข้ามหลักสูตรนี้ได้
  2. ต่อด้วยหลักสูตร Python102 Data Science Bootcamp ที่นำ library ชี้นนำของภาษาไพธอน อย่าง NumPy หรือจะเป็น Pandas เพื่อนำมาเล่นแร่แปรธาตุกับข้อมูล
  3. หลักสูตรด้านปัญญาประดิษฐ์สามารถแตกได้เป็นแขนงดังนี้ (แนะนำให้ศึกษาคณิตศาสตร์มัธยมตอนปลาย ในเรื่อง Linear Algebra, Calculus (Differential Equation) และ Statistics
    1. ML441 Machine Learning เป็นหลักสูตรแนะนำของ AIAT Academy ที่ทำให้ได้เห็นภาพของลำดับขั้นตอนในการสร้างปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคหรืออัลกอริทึมที่เหมาะสมกับงานต่างๆ
    2. ML442 Computer Vision + Deep Learning เป็นหลักสูตร AI ยอดนิยมของ AIAT Academy ที่เจาะลึกด้านภาพจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง อาทิเช่น การรู้จำใบหน้า หรือการตรวจจับวัตถุ (คน สัตว์ สิ่งของ) เป็นต้น

หลักสูตร Internet of Things

  1. เริ่มต้นด้วยหลักสูตรพื้นฐานของ IoT หลักสูตร Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (IoT110 วันหยุด / IoT111 วันธรรมดา) โดยไม่เป็นต้องเขียนโปรแกรมเป็นมาก่อน (วิทยากรจะแนะนำในการอบรม) เพื่อให้เข้าใจหลักการการทำงานของ IoT
  2. ต่อด้วยหลักสูตร Advance Internet of Things (IoT310 วันหยุด / IoT311 วันธรรมดา) ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นสูง ด้วยการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT หลายตัวๆในแบบต่างๆขึ้น server ด้วย MQTT และเรียนการใช้งาน Node-RED