Python๑๐๑ รุ่น 6

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์

* ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

อบรมวันที่: 11 – 12 กรกฎาคม 2562 (9:00 – 16:00)
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
รับสมัคร: วันนี้ – 9 กรกฎาคม 2562
ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 5,000 บาท, สมาชิก AIAT 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 2 ชุด
* กรุณานำคอมพิวเตอร์มาด้วย

เนื้อหาการอบรม

 • Introduction to Python
 • Python Basics (Part 1)
  -Interactive Interpreter
  -Comments
  -Variable and Types
  -Numbers and Booleans
 • Python Basics (Part 2)
  -Strings
  -Console I/O
  -Functions
 • Python Basics (Part 3)
  -Control Flow (Condition)
  -Loops
  -List
  -Dictionary
 • Meet SciPy
  -NumPy
  -SciPy
  -Matplotlib

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

จำนวนเงินในการโอน

 • บุคคลทั่วไป 5,000 บาท รวม VAT แล้ว
 • สมาชิกสมาคม 4,500 บาท รวม VAT แล้ว

สำรองที่นั่งคลิกที่นี่