Python๑๐๑

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)*
ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้

* ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

อบรมวันที่: 21 – 22 กรกฎาคม 2561 (9:00 – 16:00)
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy (ห้อง N007062) ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่: https://goo.gl/maps/U7u9JDE3FEv )
รับสมัคร: วันนี้ – 18 กรกฎาคม 2561 รับจำนวน 30 คน
ค่าเรียน: บุคคลทั่วไป 2,500 บาท, สมาชิก AIAT 2,000 บาท
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 4 ครั้ง และหนังสือเรียนภาษาไพทอนฟรี!
ต้องนำคอมพิวเตอร์มาด้วย

สมัครอบรมคลิกที่นี่

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

จำนวนเงินในการโอน

  • บุคคลทั่วไป 2,500 บาท
  • สมาชิกสมาคม 2,000 บาท

เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานมาที่นี e-mail: admin@aiat.or.th โดยตั้ง Subject ให้เป็นชื่อของผู้ที่เข้าอบรม พร้อมกับชื่อ Python๑๐๑

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติม e-mail: academy@aiat.or.th