ลงทะเบียนอบรม Python for Data Science

ลงทะเบียนอบรม Python for Data Science

ลงทะเบียนอบรม

โปรดคลิก

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(สปปท)1”
ธนาคาร: กสิกรไทย สาขาคลองหลวง
เลขที่บัญชี: 026-8-31104-1

จำนวนเงินในการโอน

  • บุคคลทั่วไป 6,000 บาท
  • สมาชิกสมาคม 5,000 บาท
  • มา 3 จ่าย 2”  12,000 บาท

เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานมาที่นี e-mail: admin@aiat.or.th โดยตั้ง Subject ให้เป็นชื่อของผู้ที่เข้าอบรม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติม e-mail: admin@aiat.or.th กรุ๊ปไลน์ AIAT:AcademyTraining