Research Methodology in AI

เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

อบรมวันที่: 4 สิงหาคม 2561 (8:30 – 17:00)
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy (ห้อง N007062) ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่: https://goo.gl/maps/U7u9JDE3FEv )
รับสมัคร: วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2561 รับจำนวน 40 คน
ค่าเรียน: บุคคลทั่วไป 300 บาท, สมาชิก AIAT  ฟรี
รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ, ขนมเบรค 2 ครั้ง และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

สมัครอบรมคลิกที่นี่

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

จำนวนเงินในการโอน

  • บุคคลทั่วไป 300 บาท
  • สมาชิกสมาคม ฟรี

เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานมาที่นี e-mail: admin@aiat.or.th โดยตั้ง Subject ให้เป็นชื่อของผู้ที่เข้าอบรม พร้อมกับชื่อ Research Methodology in AI

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติม e-mail: academy@aiat.or.th