RM101 Research Methodology รุ่น 2

หลักสูตรนี้เหมาะกับ นิสิต นักศึกษาในระดับชั้นมหาวิทยาลัย (ป.ตรี, ป.โท และป.เอก) ตลอดจนผู้ที่สนใจในการทำวิจัย การอบรมครั้งนี้จะเน้น การอ่านเปเปอร์วิชาการยังไงให้จับทางผู้เขียน, เขียนเปเปอร์ยังไงให้ที่ปรึษาพึงพอใจ และพรีเซนต์ยังไงให้ได้ “best presentation”

How to read academic papers?

How to write academic papers?

How to present academic works?

วิทยากร: ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคม AIAT และอาจารย์ประจำ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อบรมวันที่: 23 – 24 มิถุนายน 2562 (อาทิตย์ – จันทร์) (เวลา 9:00 – 16:00 น.)
สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
รับสมัคร: วันนี้ – 21 มิถุนายน 2562
ค่าอบรม: 2,800 บาท (รวม VAT แล้ว)
รายละเอียด:

 • มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 2 กล่อง
 • ต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

วันที่ 1

 • ผู้เข้าอบรมแนะนำตัว และหัวข้อวิจัยที่กำลังสนใจอยู่
 • หลักการหาเปเปอร์ที่มีคุณภาพ เหมาะในการใช้อ้างอิง
 • การอ่านเปเปอร์ให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุด
 • Workshop 1: การอ่านเปเปอร์
 • พักกลางวัน
 • หลักการเขียนเปเปอร์ให้มีคุณภาพ เขียนกี่เวอร์ชั่นถึงส่งตามงานประชุมวิชาการ?
 • Workshop 2: การเขียนเปเปอร์

วันที่ 2

 • เปเปอร์ของเราควรส่งงานประชุมวิชาการใด, “Q1, Q2 และ Q3” คืออะไร
 • หลักการพรีเซนต์ให้กรรมการเข้าใจสิ่งที่เราจะสื่อ
 • พักกลางวัน
 • Workshop 3: พรีเซนต์เปเปอร์

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

สำรองที่นั่งคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพื่มเติม โทร 02-062-0978 อีเมล academy@aiat.or.th