บริการให้เช่าห้องประชุม ห้องอบรม

AIAT Academy เปิดให้บริการห้องประชุม ห้องอบรมให้เช่า บริเวณเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ เพียบพร้อมด้วยโปรเจคเตอร์ Epson EB-W31 (WXGA), เครื่องเสียง (ไมค์ลอย),  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX (1 Gbps / 100 Mpbs) และสามารถจัดอาหารทั้งมื้อหลักหรือมื้อเบรค

ตลอดจนเจ้าหน้าค่อยอำนวยความสะดวก เรามีห้องให้บริการจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องขนาด 28 คน และ ห้องขนาด 45 คน

ค่าใช้บริการ

ขนาดห้องครึ่งวัน
(8:00 – 12:00 น. / 13:00 – 17:00)
เต็มวัน
(8:00 – 17:00)
ห้องขนาด 28 คน1,800 บาท2,800 บาท
ห้องขนาด 45 คน2,300 บาท3,500 บาท

หมายเหตุ

  • ความเร็ว WiFi สำหรับแพคเกจพื้นฐาน 10/10 Mbps ต่อคน
  • อาหารกลางวันและขนมเบรค 2 มื้อขั้นต่ำ 150 บาท/ท่าน
  • หากเป็นวันหยุด (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) ต้องบวกเพื่มขั้นต่ำวันละ 1,000 บาท

บริการเสริม

  • บริการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์วิทยากรพร้อมบันทึกเสียง (Blackmagic Intensity) 1,900 บาท/ครั้ง
  • บริการบันทึกเสียง 1,000 บาท/ครั้ง
  • บริการบันทึกวีดีโอ ไม่รวมการตัดต่อ (Sony a6500 + Blackmagic Intensity Full HD) 2,800 บาท/ครั้ง
  • แพคเกจความเร็ว WiFi 50/50 Mbps 50 บาท/คน/วัน
  • แพคเกจความเร็ว WiFi 100/50 Mbps 100 บาท/คน/วัน

สถานที่ตั้ง

อาคารนาริตะ ชั้น 7 ฝั่งตะวันออก เมืองทองธานี (แผนที่โดยสังเขปและข้อมูลการจอดรถ) (แผนที่ Google Map)

สนใจเช่าห้อง

โทร: 02-062-0978 // 097-186-1734 ติดต่อคุณสุชาธิษณ์ อีเมล์ suchathit@aiat.or.th

รูปบรรยากาศ

ห้องขนาด 28 คน

ห้องขนาด 45 คน