บริการให้เช่าห้องประชุม ห้องอบรม

AIAT Academy เปิดให้บริการห้องประชุม ห้องอบรมให้เช่า บริเวณเมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ เพียบพร้อมด้วยโปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง (ไมค์ลอย),  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX (1 Gbps / 300 Mpbs) และสามารถจัดอาหารทั้งมื้อหลักหรือมื้อเบรค (สามารถจัดตามงบประมาณได้ อาทิเช่น 35 บาท [ขนมเบรค 1 ชุด], 100 บาท [มื้อกลางวัน + ขนมเบรค 1 ชุด], 120 บาท [มื้อกลางวัน + ขนมเบรค 2 ชุด] และ 150 บาท [มื้อกลางวันและผลไม้ + ขนมเบรค 2 ชุด])

ตลอดจนเจ้าหน้าค่อยอำนวยความสะดวก เรามีห้องให้บริการจำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องขนาด 30 คน และ ห้องขนาด 50 คน

ค่าใช้บริการ

รายชั่วโมง

ขนาดห้อง
ชั่วโมงแรก
ชั่วโมงถัดไป
ห้องขนาด 30 คน 600 บาท 300 บาท
ห้องขนาด 50 คน 1000 บาท 400 บาท

แบบเหมาๆ

ขนาดห้อง
ครึ่งวัน (8:00 – 12:00 น. / 13:00 – 17:00)
เต็มวัน (8:00 – 17:00)
ห้องขนาด 30 คน 1,500 บาท 2,000 บาท
ห้องขนาด 50 คน 1,800 บาท 2,300 บาท

สถานที่ตั้ง

อาคารนาริตะ ชั้น 7 ฝั่งตะวันออก เมืองทองธานี (แผนที่โดยสังเขปและข้อมูลการจอดรถ) (แผนที่ Google Map)

สนใจเช่าห้อง

โทร: 02-062-0978 // 097-186-1734 ติดต่อคุณสุชาธิษณ์

รูปบรรยายกาศ

  • ห้องขนาด 30 คน

  • ห้องขนาด 50 คน