ขั้นตอนการสมัครอบรม

1. เลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจ

โดย AIAT Academy แบ่งระดับดังนี้

  1. Basic course : พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น
  2. Intermediate course : สำหรับผู้ที่เริ่มเข้าใจการทำงานเบื้องต้น
  3. Advance course : สำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงาน
  4. Specialist course : สำหรับผู้ที่เข้าใจการทำงานขั้นสูง

2. ทำการสมัครอบรม / สำรองที่นั่ง

เมื่อท่านต้องการสมัครหรือสำรองที่นั่งหลักสูตร อาทิเช่นหลักสูตร Python 101 โปรดสังเกตวันที่และรุ่นที่ต้องการอบรม ทำการคลิกที่รุ่นนั้นๆ อาทิเช่น Python 101 รุ่นที่ 7 เป็นต้น ซึ่งจะอบรมในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 เป็นต้น

โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนคลิกที่ลิงค์ สำรองที่นั่งคลิกที่นี่ ซึ่งจะอยู่ด้านล่างสุดของหลักสูตรนั้นๆ

ในกรณีท่านประสงค์จะชำระค่าอบรมพร้อมกับการสมัคร ท่านสามารถทำการโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

*** ในการสมัคร ท่านสามารถแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟร์อม

ในกรณีท่านประสงค์สำรองที่นั่ง เพื่อให้เราทราบจำนวนความต้องการของหลักสูตรและรุ่นนั้นๆ

เมื่อท่านพร้อมในการชำระค่าอบรม ท่านสามารถแนบหลักฐานการโอนที่ลิงค์นี้

3. รอรับการติดต่อยื่นยันจากเจ้าหน้าที่