CS110 – การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล โดยใช้ ARSA Framework เวอร์ชั่น AI

หลักสูตร: CS110 – การพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการข้อมูล โดยใช้ ARSA Framework เวอร์ชั่น AI เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ คุณครู นักเรียน ที่มีความรู้พื้นฐานทั่วด้านคอมพิวเตอร์ หลังอบรมหลักสูตรคุณจะได้ สร้างแอปของตัวเองเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้จากทั่วโลกโดยผ่าน Google Play ได้ทันที ได้เข้าใจลอจิกและการทำงานของคอมพิวเตอร์…

Read More