ตารางการอบรม

Upcoming

Noverber 2018 – พฤศจิกายน 2561

December 2018 – ธันวาคม 2561

  • 15 – 16 ธันวาคม Python101 รุ่น 2 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
  • 22 – 23 ธันวามคม ML441 – Machine Learning รุ่นที่ 2 โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ