ตารางการอบรม

Upcoming

กุมภาพันธ์ 2562

  • 16 – 17 กุมภาพันธ์ Python๑๐๑ รุ่น 4
  • 23 – 24 กุมภาพันธ์ Computer Vision + Deep Learning รุ่นที่ 1
  • 23 – 24 กุมภาพันธ์ Internet of Things for beginners รุ่นที่ 3