ตารางการอบรม

ประกาศ
AIAT Academy ขอเลื่อนการอบรมช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2563
เพื่อป้องกัน COVID-19

อนึ่งหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น อาจมีการเลื่อนเพิ่มเติม
โปรดติดตามเว็บไซต์ AIAT Academy อย่างใกล้ชิด

มกราคม 2563


กุมภาพันธ์ 2563

ยกเลิก เพื่อป้องกัน COVID-19


มีนาคม 2563

ยกเลิก เพื่อป้องกัน COVID-19


เมษายน 2563

ยกเลิก เพื่อป้องกัน COVID-19


พฤษภาคม 2563


มิถุนายน 2563


กรกฏาคม 2563


สิงหาคม 2563


กันยายน 2563


ตุลาคม 2563


พฤศจิกายน 2563


ธันวาคม 2563

  • IoT Basic [19 – 20 ธันวาคม 2563]