ตารางการอบรม

Upcoming

December 2018 – ธันวาคม 2561

  • 15 – 16 ธันวาคม Python101 รุ่น 2 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python
  • 22 – 23 ธันวาคม ML441 – Machine Learning รุ่นที่ 2 โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

January 2019 – มกราคม 2562

  • 19 – 20 มกราคม Python๑๐๑ รุ่น 3 เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python