AIAT Academy สัญจร 2018

AIAT Academy สัญจร 2018

Chatbot

เรียนรู้การสร้าง chatbot ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างฉลาด จึงนำไปใช้โต้ตอบได้ในหลากหลายงาน อาทิเช่น ร้านค้าออนไลน์ และเว็บไซต์หน่วยงาน

โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, CEO บริษัท ไอแอพพ์ เทคโนโลยี จำกัด และเจ้าของเว็บไซต์ kobkrit.com

Blockchain

เรียนรู้การใช้งาน Blockchain ที่ได้รับความสนใจจากภาคธรุกิจ อาทิเช่น ธนาคาร

 

โดย พ.อ. ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า กรรมการ สมาคมไทยบล็อกเชน และเป็นผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Data Analytics

เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำ Data Analytics ซึ่งเป็นหัวข้อที่รับได้ความนิยมจากวงการต่างๆ ทั้งภาควิชาการ และภาคธุรกิจ

โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบผ่านมาตรฐานและได้รับ RapidMiner Certificate ระดับ Analyst

 


หัวข้ออบรบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลา
โรงแรมพูลแมน พัทยา จี
ณ ห้อง
ราคา
Chatbot 09:00 – 17:00 TBA 4,000 บาท (อาหารเที่ยง 1 มื้อ อาหารเบรค 2 มื้อ)
Blockchain 13:00 – 17:00 TBA 2,500 บาท( อาหารเบรค 1 มื้อ)
Data Analytics 09:00 – 17:00 TBA 4,000 บาท (อาหารเที่ยง 1 มื้อ อาหารเบรค 2 มื้อ)

 

สมัครอบรม

 

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

ส่งหลักฐานการโอนมาที่ admin@aiat.or.th หัวข้อ “AIAT Tutorial18 พร้อมกับชื่อของผู้อบรม”

สอบถามข้อมูลเพื่มเติม

  • โทร 02-062-0978
  • อีเมล admin@aiat.or.th