AIAT Academy

PDM110: แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio

หลักสูตร: แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio กลุ่มผู้อบรม: เหมาะสำหรับผู้ร่วมต้นในด้าน Big Data, Data Mining และผู้ที่ไม่ถนัดในการเขียนโปรแกรม โดยใช้ RapidMiner Studio เป็นเครื่องมือในการอบรมในครั้งนี้ โดย: ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อบรมวันที่: 9 กันยายน 2561 (8:30 – 17:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่) รับสมัคร: วันนี้ – 3 กันยายน 2561 รับจำนวน 40 คน ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป…
Read more

ML441: Machine Learning

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อบรมวันที่: 25-26 สิงหาคม 2561 (8:30 – 17:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่) รับสมัคร: วันนี้ – 22 สิงหาคม 2561 รับจำนวน 40 คน ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 6,990 บาท, สมาชิก AIAT 6,291 บาท รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน…
Read more

AIAT Academy สัญจร 2018

Chatbot เรียนรู้การสร้าง chatbot ให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้อย่างฉลาด จึงนำไปใช้โต้ตอบได้ในหลากหลายงาน อาทิเช่น ร้านค้าออนไลน์ และเว็บไซต์หน่วยงาน โดย ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, CEO บริษัท ไอแอพพ์ เทคโนโลยี จำกัด และเจ้าของเว็บไซต์ kobkrit.com Blockchain เรียนรู้การใช้งาน Blockchain ที่ได้รับความสนใจจากภาคธรุกิจ อาทิเช่น ธนาคาร   โดย พ.อ. ดร. วิชิต ซ้ายเกล้า กรรมการ สมาคมไทยบล็อกเชน และเป็นผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ Data Analytics เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำ Data Analytics ซึ่งเป็นหัวข้อที่รับได้ความนิยมจากวงการต่างๆ ทั้งภาควิชาการ และภาคธุรกิจ โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สอบผ่านมาตรฐานและได้รับ RapidMiner…
Read more

Research Methodology in AI

เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Python๑๐๑

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

ลงทะเบียนอบรม Python for Data Science

ลงทะเบียนอบรม โปรดคลิก การโอนเงิน ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(สปปท)1” ธนาคาร: กสิกรไทย สาขาคลองหลวง เลขที่บัญชี: 026-8-31104-1 จำนวนเงินในการโอน บุคคลทั่วไป 6,000 บาท สมาชิกสมาคม 5,000 บาท “มา 3 จ่าย 2”  12,000 บาท เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานมาที่นี e-mail: admin@aiat.or.th โดยตั้ง Subject ให้เป็นชื่อของผู้ที่เข้าอบรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่มเติม e-mail: admin@aiat.or.th กรุ๊ปไลน์ AIAT:AcademyTraining

Training Couse

Beginer ความยากระดับ 1 Introduction to Python (เปิดอบรม 21 – 22 กรกฎาคม 2561) แนะนำการใช้ Predictive Modeling ด้วย RapidMiner Studio (เปิดอบรม 9 กันยายน 2561) Intermediate I ความยากระดับ 2 Algorithm Data Structure Research Methodology in AI (เปิดอบรม 4 สิงหาคม 2561) Intermediate II ความยากระดับ 3 Python for Data Science (เปิดอบรม เสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561) Advanced ความยากระดับ 4 Introduction to…
Read more

Python for Data Science

การฝึกอบรม Python for Data Science สำหรับผู้เริ่มต้น โดยดร. บุญทวี สันติศรีวราภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ Business Intelligence Data Science ธนาคารไทยพาณิชย์ อบรมเชิงปฏิบัติ 1 วันเต็ม สําหรับผู้ที่สนใจทำงานและวิจัยด้าน Data Scienceโดยเน้นการสอนเชิงปฏิบัติสอนใช้เครื่องมือและการ เขียน Python สำหรับการทำ Data Analytics (ต้องมีความรู้โปรแกรมมิ่งพื้นฐาน)