AIAT Academy

IoT310: Advance Internet of Things หลักสูตร IoT ขั้นสูง รุ่น 2

หลักสูตร: IoT310: Advance Internet of Things. หลักสูตร IoT ขั้นสูง รุ่นที่ 2 (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) อบรมวันเสาร์ที่ 27 และ อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม หลักสูตร IoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง MQLL สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกันหลายๆตัวได้ในคราวเดียว ,สอนการเขียน NodeMCU เพื่อติดต่อกับ MQTT และการเชื่อมต่อ Sensor กับ IoT แบบต่างๆเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ MQTT ได้พร้อมกันทีละหลายๆตัว ทั้งแบบ 1.) ต่อ 1 sensor…
Read more

IoT110: Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันหยุด) รุ่นที่ 4

อบรมวันเสาร์ที่ 20 และ อาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home แบบไม่ต้องใช้ Server หรือที่เรียกว่า Serverless แบบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU…
Read more

Python๑๐๒ Data Science Bootcamp รุ่น 1

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable, Build-in function, Strings, Control I/O, Functions, Control Flow (Condition), Loops, List and Dictionary, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn และ Geographical Plotting จากนั้นจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Machine Learning พื้นฐานเกี่ยวกับ Linear Regression, Logistic Regression, Support Vector Machine, K-mean Clustering, Natural Language Processing,…
Read more

Python๑๐๑ รุ่น 5

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)*ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น อบรมวันที่: 20 – 21 เมษายน 2562 (9:00 – 16:00)สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)รับสมัคร: วันนี้ – 17 เมษายน 2562ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 5,000 บาท, สมาชิก AIAT 4,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)รายละเอียด: มีอาหารกลางวัน 2 มื้อ, ขนมเบรค 2 ชุด* กรุณานำคอมพิวเตอร์มาด้วย เนื้อหาการอบรม…
Read more

IoT100 : IoT for Kids หลักสูตร IoT สำหรับเยาวชน

เหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ซึ่งในการอบรมน้องๆจะได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง รายละเอียดกิจกรรม IoT KidBright Workshop     ในการอบรมจะมีการสอนเขียนโค๊ดเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณให้เด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยใช้ชุดฝึกหัด KidBright หลักสูตรถูกออกแบบให้มีการแสดงผลโดยใช้เซนเซอร์แบบง่าย ที่มีมาให้บนชุดฝึก ผ่านการเขียนโค๊ดสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming เพื่อควบคุมการทำงาน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต  ตัวอย่างผลงานจากการประยุกต์ใช้บอร์ด KidBright บังคับรถด้วย สมาร์ทโฟนโครงงาน เรื่อง Smart Home (บ้านอัจฉริยะ)Smart keyless door lock เครื่องให้อาหารปลา IOT ไม้เท้าอัจฉริยะสําหรับผู้พิการทางสายตา (smart cane) ระบบควบคุมการรดน้ำภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ โครงงาน ขวดน้ำแลกเพลง เปียโนกระดาษ เครื่องควบคุมการปรับม่านแบบอัตโนมัติและควบคุมทางไกลผ่านโทรศัพท์มือถือ ID card reader using light sensorและอื่นๆอีกมากมาย…
Read more

IoT310: Advance Internet of Things หลักสูตร IoT ขั้นสูง

หลักสูตร: IoT310: Advance Internet of Things. หลักสูตร IoT ขั้นสูง (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) อบรมวันเสาร์ที่ 2 และ อาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม หลักสูตร IoT ขั้นสูง เนื้อหาการอบรมนั้นจะเป็นการสอนลง MQLL สำหรับรองรับอุปกรณ์ IoT พร้อมกันหลายๆตัวได้ในคราวเดียว ,สอนการเขียน NodeMCU เพื่อติดต่อกับ MQTT และการเชื่อมต่อ Sensor กับ IoT แบบต่างๆเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ MQTT ได้พร้อมกันทีละหลายๆตัว ทั้งแบบ 1.) ต่อ 1 sensor ต่อ 1…
Read more

IoT110: Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันหยุด) รุ่นที่ 3

อบรมวันเสาร์ที่ 23 และ อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home แบบไม่ต้องใช้ Server หรือที่เรียกว่า Serverless แบบเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU…
Read more

Python๑๐๑ รุ่น 4

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)*ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์

IOT111 – Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันธรรมดา)

อบรม 2 วันคือจันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT พร้อมภาคปฏิบัติ จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU…
Read more

ML442 – Computer Vision + Deep Learning

หลักสูตร: ML442 – Computer Vision + Deep Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural Network, ฯลฯ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศ ที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านนี้เป็นจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำ AI ไปใช้ในงานด้าน Image Processing / Computer Vision ตลอดจนนักศึกษาระดับป.โท, ป.เอก หรือนักวิจัยที่ต้องการนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในผลงานของท่านเอง นำทีมโดย: ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Vision จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย…
Read more