AIAT Academy

ML442 – Computer Vision + Deep Learning

หลักสูตร: ML442 – Computer Vision + Deep Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural Network, ฯลฯ จากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของประเทศ ที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการด้านนี้เป็นจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำ AI ไปใช้ในงานด้าน Image Processing / Computer Vision ตลอดจนนักศึกษาระดับป.โท, ป.เอก หรือนักวิจัยที่ต้องการนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในผลงานของท่านเอง นำทีมโดย: ดร. อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดร. ศีตภา รุจิเกียรติกำจร ผู้เชี่ยวชาญด้าน Computer Vision จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ดร. ณัฐชัย วัชราภินชัย…
Read more

Python๑๐๑ รุ่น 3

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์

ML441 – Machine Learning รุ่น 2

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning รุ่นที่ 2 (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อบรมวันที่: 22-23 ธันวามคม 2561 (8:30 – 16:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่) รับสมัคร: วันนี้ – 20 ธันวาคม 2561 ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 6,990 บาท, สมาชิก AIAT รับส่วนลด 10% เหลือ 6,291 บาท…
Read more

Python101 รุ่น 2

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

IOT110: IoT for Smart Home หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ รุ่นที่ 2

หลักสูตร: IOT110 – IoT for Smart Home รุ่นที่ 2 (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) อบรมวันเสาร์ที่ 24 และ อาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล…
Read more

IOT110: IoT for Smart Home

หลักสูตร: IOT110 – IoT for Smart Home (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT สำหรับ Smart home จะเน้นไปที่การแนะนำให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ IoT และสามารถพัฒนาต่อยอดอุปกรณ์ IoT สำหรับ Smart home เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในการอบรมจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พื้นฐานคือ NodeMCU เข้ากับ Computer Notebook ของผู้เข้าอบรม และจะมีการฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ ที่ใช้ในการพัฒนา NodeMCU ด้วย Arduino IDE ให้รู้จักชนิดตัวแปล โครงสร้างการเขียนโปรแกรม อัลกอริทึมเบื้องต้น การใช้งานฟังก์ชั่น การใช้งานไลบรารี่ เข้าใจฮาร์ดแวร์ NodeMCU การใช้งานอินพุท (การนำข้อมูลเข้า) และเอาท์พุท…
Read more

ML441: Machine Learning

หลักสูตร: ML441 – Machine Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) โดย: ดร. สรรพฤทธิ์ มฤคทัต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Machine Learning และ Deep Learning จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อบรมวันที่: 25-26 สิงหาคม 2561 (8:30 – 17:00) สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น 7 อาคารนาริตะ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (แผนที่) รับสมัคร: วันนี้ – 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 รับจำนวน 40 คน ค่าอบรม: บุคคลทั่วไป 6,990 บาท, สมาชิก AIAT 6,291…
Read more

AIAT Academy สัญจร 2018

สารบัญ บรรยายและให้คำปรึกษา สำหรับภาคอุตสาหกรรม Data Analytics สมัครเข้าอบรม บรรยายและให้คำปรึกษา สำหรับภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์มีส่วนสำคัญในภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนทำนายความต้องของตลาด โดย ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (นายกสมาคม AIAT) และทีมที่ปรึกษาสำหรับภาคอุตสาหกรรม กำหนดการ 09.00 – 11.00 บรรยายหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาแทนที่ภาคอุตสาหกรรมใดบ้างและจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร” 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมแบ่งกลุ่ม 13.00 – 15.00 น. ช่วงให้คำปรึกษา Data Analytics เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำ Data Analytics ซึ่งเป็นหัวข้อที่รับได้ความนิยมจากวงการต่างๆ ทั้งภาควิชาการ และภาคธุรกิจ ด้วยโปรแกรม RapidMiner Studio จึงไม่จำต้องเขียนโปรแกรมเป็น โดย ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์…
Read more

Research Methodology in AI

เหมาะสำหรับนิสิต, นักศึกษาปริญญาโท – เอก ตลอดจนผู้ที่สนใจทำงานวิจัยด้าน AI การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

Python๑๐๑

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น