ติดต่อเรา

ที่อยู่: สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
อาคารนาริตะ ชั้น 7 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร: 02-062-0978

มือถือ 097-186-1734

อีเมล: academy@aiat.or.th

Facebook: AIAT Academy

กรุ๊ปไลน์: AIAT:AcademyTraining


แผนที่จอดรถ