อาจารย์พลากร นิลเขต

การศึกษา

 • Doctoral [2012 – Present]
  • Computer Science, School of Information, Computer and Communication Technology
   Sirindhorn International Institute of Technology.
 • Master [2006 – 2009]
  • Faculty of Engineering
   (major in Instrumentation and Control System Engineering)
   King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand
 • Bachelor [2002 – 2005]
  • Faculty of Engineering
   (major in Instrumentation and Control System Engineering)
   King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Thailand

 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน Microcontroller มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี
 • นักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอกสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

AREA OF INTEREST:

 • Signal Processing
 • Image Processing
 • Microcontroller and Embedded System
 • Internet of Things (IoT)
 • Artificial Intelligence (AI)