IoT for Kids – ไอโอทีสำหรับเด็ก

ข้อมูลหลักสูตรวิชา

รหัสหลักสูตร

CS050

ชื่อหลักสูตร

การเขียนโปรแกรมไอโอทีสำหรับเด็กด้วย KidBright

IoT Programming for Kids using KidBright

คำอธิบายหลักสูตร

ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์ KidBright

กลุ่มเป้าหมาย และผลลัพธ์

นักเรียน อายุ 10 – 16 ปี
(หากอายุต่ำกว่า 10 ปีควรมีความสามารถพิเศษด้านนี้โดยเฉพาะ)

เมื่ออบรมเสร็จสิ้น ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ IoT ด้วย KidBright ไปต่อยอดสร้างสรรค์เป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

คำอธิบาย คลิกที่นี่

มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์: สามารถใช้เมาส์เป็น

มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม: ไม่จำเป็น

มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักคอมพิวเตอร์: ไม่จำเป็น

เนื้อหาการอบรม

ในการอบรมจะมีการสอนเขียนโค๊ดเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ รวมถึงการศึกษาด้านวิทยาการคำนวณให้เด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play โดยใช้ชุดฝึกหัด KidBright หลักสูตรถูกออกแบบให้มีการแสดงผลโดยใช้เซนเซอร์แบบง่าย ที่มีมาให้บนชุดฝึก ผ่านการเขียนโค๊ดสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming เพื่อควบคุมการทำงาน

วันที่ 1 ช่วงเช้า

 • รู้จักกับ Internet of Things (IoT)
 • รู้จักกับ KidBright
 • เรียนรู้การใช้เขียน KidBright IDE ที่ใช้สำหรับพัฒนา KidBright

วันที่ 1 ช่วงบ่าย

 • การแสดงผลเบื้องต้นบนหน้าจอ KidBright
 • การคิดคำนวนอย่างง่ายกับ KidBright
 • การสร้างเสียงดนตรีด้วย KidBright

วันที่ 2 ช่วงเช้า

 • การสร้างเงื่อนไขโดยการใช้เซ็นเซอร์แสงและอุณหภูมิ
 • การส่งข้อมูลไปแสดงบนมือถือและการควบคุมผ่านมือถือ (IoT)

วันที่ 2 ช่วงบ่าย

 • แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

ภาพกิจกรรม IoT for Kids ปีที่ผ่านมา

วิทยากรกำลังสอนให้แสดงตัวเลข
KidBright ของน้องๆกำลังแสดงรูปยิ้ม
ผู้ช่วยวิทยากร กำลังให้คำแนะนำ
บรรยายกาศการอบรม

ข้อมูลการอบรม

เวลาอบรม

10:00 – 16:00 น.

สถานที่อบรม

รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 8.1 ขึ้นไป, macOS 10.14 ขั้นไป
  • สิทธิ์ควบคุมคอมพิวเตอร์: จำเป็นต้องเป็นสิทธ์ Administration
  • CPU: Core i3 Gen 6 (หรือเทียบเท่า) ขั้นไป
  • RAM: 4 Gb ขั้นไป
 • โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)

สิ่งที่ AIAT Academy จัดเตรียม

 • ข้าวกลางวัน และขนมเบรค อย่างละ 1 ชุดในทุกวัน (เฉพาะผู้เข้าอบรม ผู้ปกครองสามารถสั่งเพื่มได้ในภายหลัง)
 • บอร์ด KidBright จำนวน 1 ตัว
 • สาย USB to Micro USB จำนวน 1 เส้น
 • หลอดไฟ USB 1 หลอด

ค่าอบรมและการสมัคร

3,800 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพื่ม)

การโอนเงิน

ชื่อบัญชี: “สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย”
ธนาคาร: กรุงไทย สาขามธ.ศูนย์รังสิต
เลขที่บัญชี: 475-3-00156-3

เมื่อทำการโอนเสร็จสิ้น ท่านสามารถแนบหลักฐานการโอนเงินระหว่างการสมัคร

สมัคร / สำรองที่นั่ง คลิกที่นี่

เงื่อนไข

 • หากมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนวันอบรมล่วงหน้า 7-10 วัน