Basic website using WordPress รุ่น 1

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน จึงเหมาะกับผู้การโปรโมทหน้าร้านให้เป็นที่รู้จักในอินเตอร์เน็ต อาทิเช่น เจ้าของร้าน แม่ค้าออนไลน์ เป็นต้น อบรมวันที่: 6 – 7 กรกฎาคม 2562 (9:00 – 16:00)สถานที่: ห้องอบรม AIAT Academy ชั้น…

Read More

ML442 – Computer Vision + Deep Learning รุ่นที่ 2

หลักสูตร: ML442 – Computer Vision + Deep Learning (เนื้อหาภาษาอังกฤษ สอนเป็นภาษาไทย) Computer Vision เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ทำให้ AI สามารถรู้จำวัตถุต่างๆจากภาพหรือวีดีโอ ในหลักสูตรนี้คุณได้เรียนรู้ Affine Transform, Convolution Neural…

Read More

NU110 – Intro to Chatbot (Business editions)

เหมาะสมกับ: ภาคธรุกิจ หรือท่านที่สนใจ เพื่อการออกแบบและพัฒนา Chatbot ด้วยตัวท่านเอง ท่านจะได้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของวงการ Chatbot ไทยและเทศ แนวโน้มในอนาคต ทั้งยังเริ่มกำหนดบริยททางธุรกิจให้กับตัว Chatbot เพื่อตรงกับความต้องการของลูกค้า เริ่มออกแบบประสบการณ์ของผู้ให้ให้ตรงกับการทำงานของ Chatbot รู้จักใช้เครื่องมือและเข้าใจหลักการสร้างแซตบอตภาษาไทยให้เข้าใจคนไทย หลักนี้สูตรจึงเป็นการเรียนรู้ทั้งบู้และบุ๋นในหลักสูตรเดี่ยวกัน โดย: อาจารย์ชัชวาล สังคีตตระการ…

Read More

IoT111 – หลักสูตรการพัฒนาอุปกรณ์และออกแบบเทคโนโลยี IoT วันธรรมดา รุ่น 2

อบรม 2 วันคืออังคารที่ 21 และพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า…

Read More

IoT100: หลักสูตร IoT สำหรับเยาวชน – IoT for Kids – รุ่น 2

เหมาะสำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 10-16 ปี ที่ต้องการพัฒนาความรู้เบื้องต้นของเทคโนโลยี IoT ด้วยอุปกรณ์ และสิ่งของ IoT KidBright (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ซึ่งในการอบรมน้องๆจะได้พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และสนุกกับ การเรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง รายละเอียดกิจกรรม IoT KidBright Workshop     ในการอบรมจะมีการสอนเขียนโค๊ดเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์…

Read More

IoT110: Internet of Things course for beginners. หลักสูตร IoT พื้นฐาน (วันหยุด) รุ่นที่ 5

อบรมวันเสาร์ที่ 25 และ อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 โดย: คุณพลากร นิลเขต ผู้มีประสบการณ์ด้าน Microcontroller มากว่า 20 ปี และทีมงาน AIAT Academy คอร์สอบรม IoT…

Read More

Python๑๐๒ Data Science Bootcamp รุ่น 1

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning (ควรมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม python พื้นฐาน)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก Python พื้นฐานเกี่ยวกับ Expression, Variable,…

Read More

Python๑๐๑ รุ่น 5

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม (ไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรมก็สามารถอบรมได้)* ด้วยภาษา Python ที่ได้รับความนิยมในวงการ AI ณ ขณะนี้ โดยในการอบรมจะสอนเริ่มจาก การแนะนำไพทอน, พื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอน, ฟังก์ชั่น, การทำงานแบบเงื่อนไขและวนซ้ำ, ลิสต์,การใช้งานไฟล์และชนิดข้อมูลแบบดิกต์, และการประยุกต์ด้านคณิตศาสตร์ * ผู้อบรมต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น อบรมวันที่: 20 –…

Read More

IoT310: Advance Internet of Things หลักสูตร IoT ขั้นสูง รุ่น 2

หลักสูตร: IoT310: Advance Internet of Things. หลักสูตร IoT ขั้นสูง รุ่นที่ 2 (เนื้อหาและการสอนเป็นภาษาไทย) อบรมวันเสาร์ที่ 27 และ อาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 โดย:…

Read More